Hardware Hacking

Dobrica Pavlinušić, kako sam za sebe voli reći, ovisnik o Unix-u i konzultant za Internet diplomirao je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu gdje je stekao titulu diplomiranog informatičara.

Njegova područja interesa uključuju Internet tehnologije, Unix, Open Source pokret i Free software (u smislu slobode, a ne cijene), kao i Linux.

Član je nadzornog odbora HULK-a, Hrvatske Udruge Linux Korisnika i član izvršnog odbora HrOpen-a, Hrvatske udruge za otvorene sustave i Internet.

Stalna preokupacija mu je rješavanje zanimljivih problema korištenjem slobodnih tehnologija. Dobrica će nam kroz predavanje objasniti što je to hardversko hakiranje te koje uređaje se može hakirati i kako.